top of page

LUXATE (DISJOINTED)

Under de första sex månaderna efter Rysslands krig mot Ukraina hade över 40 00 ukrainska flyktingar fått skydd i Sverige (DN, 25 aug 2022), en stor del av de barn. Det är ungefär lika många som bor i Kalmar eller Kristianstad, eller en en fjärdedel av Uppsalas befolkning. Med fokus på barnen vill Sarah Toures poträttprojektet LUXATE (Disjointed, på svenska sönderdelad, isärtagen) belysa denna enorma mängd, och visa upp personerna bakom statistiken. Vilka är de, vad heter de, vad drömmer de om? Runt 40 barn som nu bor i Uppsala efter att ha flytt Ukraina har fotograferats och intervjuats. Det är individuella porträtt men de visas grupperade tillsammans för att förstärka intrycket av mängden barn vars liv har påverkats drastiskt av kriget. I allvaret finns ändå ljus, i barnens drömmar och tankar.

 

Stort tack till Ikea Uppsala som har sponsrat utställningen. Tack till Katerina Pavelko för ovärderlig hjälp med översättningar och att hitta deltagare till projektet. Assistent: Greta Rimmö.. 

(Luxate visades på Uppsala International Photo Festival i september 2022.)

Läs från intervjuerna med barnen här.

bottom of page